Praktikanter søkes til Kapittel, DER, LUTT, LitFestBergen, Bokhuset og Nordisk konferanse for kulturtidsskrifter høsten 2021.

Produsentfaglig praksisprogram

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet på Vestlandet.

Etter en pause i tilbudet, er vi glad for å igangsette programmet igjen, og vi søker nå seks nye praktikanter for høsten 2021.

Vi tilbyr:

Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.

Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.

Et samlet honorar på 15 000 kr.

Vi søker:

Personer som er basert i Vestland eller Rogaland fylke med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden august-desember 2021 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det tar utgangspunkt i en dag i uken, men vil være nødvendig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2021:

Kapittel – Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet
Mentor: Mette Falnæs, produsent og frivilligkoordinator
Mer info: https://www.solvberget.no/Kapittel

Dato for avvikling: 22.-26. september 2021
Arbeidssted: Stavanger
Språk: Norsk og engelsk

DER دار – tospråklig norsk-arabisk kulturtidsskrift
Mentor: Osama Shaheen
Mer info: https://www.derjournal.no/

Dato for avvikling: løpende
Arbeidssted: Digitalt/Bergen
Språk: Norsk, engelsk og/eller arabisk

Rom for Ord: LUTT litteratur
Mentor: Janne Karin Støylen
Mer info: https://www.romforord.no

Dato for avvikling: 15.-30. september
Arbeidssted: Fjaler og Førde
Språk: Nynorsk

LitFestBergen – Bergen International Literary Festival
Mentor: Hjørdis Losnedahl, programrådgiver
Mer info: https://www.litfestbergen.no

Dato for avvikling: løpende (festivalen avvikles 5.-13. februar 2022)
Arbeidssted: Digitalt/Bergen
Språk: Nynorsk og engelsk

Bokhuset i Stavanger
Mentor 1: Iselin Kleppestø Thorsen, koordinator og redaktør i Hertervig forlag
Mentor 2: Karsten Hegland, teknisk ansvarlig
Mer info: https://www.facebook.com/bokhuset

Dato for avvikling: løpende
Arbeidssted: Stavanger
Språk: Norsk

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen:
Nordisk konferanse for kulturtidsskrifter

Mentor: Inga Moen Danielsen, daglig leder
Mer info: http://www.tekstallmenningen.no

Dato for avvikling: 19.-20. november 2021
Arbeidssted: Digitalt (forberedelse) og Bergen (avvikling)
Språk: Et nordisk språk og/eller engelsk

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Skriv gjerne litt om din motivasjon for praksisen. Frist onsdag 3. juni.