Kartlegging av seksuell trakassering i bokbransjen

Tekstallianse vil i samarbeid med Bokhandlerforeningen, Den norske forleggerforening, Norsk Forfattersentrum og skribentorganisasjonene kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk bokbransje.

Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere i bedriftene og organisasjonene bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i bokbransjen. Målet er at ingen som arbeider i norsk bokbransje skal utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep.

Bak denne undersøkelsen står: Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Tekstallianse.

Les mer om undersøkelsen her

Vi oppfordrer våre medlemmer til å videreformidle undersøkelsen til kollegaer i det uavhengige litteraturfeltet i hele landet for best mulig representasjon. Vi ønsker svar fra både arrangører og festivaler, ansatte og frilansere/selvstendig næringsdrivende i hele næringskjeden, og fra ansatte og studenter ved skriveskoler. 

KLIKK HER FOR Å DELTA I UNDERSØKELSEN

Svarfrist 18. desember 2020.  

Dersom du har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din tillitsvalgte eller fagorganisasjon. Du kan også ta kontakt med oss i TekstallianseIkke send personsensitive opplysninger på e-post, men be i stedet om en samtale. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du ønsker råd om hvordan du håndterer trakasseringssaker.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss på kontakt@tekstallianse.org