Tekstallianse på Jakob Sande-tunet

Lørdag 10. oktober var startskuddet for Tekstallianse i (tidligere) Sogn & Fjordane!
Vi inviterte til arrangementet Korleis skrive den gode søknaden? på Jakob Sande-tunet i Fjaler kommune, og det var en veldig engasjert gruppe deltakere med mye relevant kompetanse og erfaring.

Janne Karin Støylen er vår regionale prosjektleder, og hun hadde satt sammen et program som skal stimulere til flere og bedre søknader om både stipend og prosjektstøtte fra regionen. I tillegg til det var det lagt til rette for møter og dialog med servering på løa i tunet.

Forfatter Marit Kaldhol holdt et fremragende foredrag om stipendsøknader, og vi i Tekstallianse bistår gjerne med gjennomlesning og tilbakemelding av søknader til fristen 16. oktober. Daglig leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen, ga et overblikk av mulighetsrommet for prosjektstøtte, og noen råd for søknadsskrivingen.

Vi er glad for en god mottakelse, og gleder oss til det videre arbeidet i regionen!
Janne Karin kan kontaktes på janne.karin@tekstallianse.org