Tekstallianse sin NAV-guide for frilansere og selvstendig næringsdrivende

[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»section» _builder_version=»4.4.5″ background_color=»rgba(0,0,0,0)» custom_padding=»0px|||||»][et_pb_row admin_label=»row» _builder_version=»4.4.5″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» width=»90%»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»]

Oppdatert 01.04.20

Tekstallianse har kontaktet NAV for å finne ut hvordan frilansere og selvstendig næringsdrivende skal gå frem nå som regjeringen har vedtatt krisepakken som åpner for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger også for dere. Creo har samlet svar på mange spørsmål her, men det praktiske er fremdeles uklart. Vi har dialog med Kristian Arnesen i NAV som skal hjelpe oss med å finne svar på alt vi lurer på, men foreløpig må vi rett og slett vente på nye tekniske løsninger.

Vi må først spole tilbake. Hva er egentlig forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende?

Frilanser. 

En som ikke er ansatt, men som mottar lønn for oppdrag.

Definert i Folketrygdlovens § 1-9 som «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende».

Selvstendig næringsdrivende. 

En som ikke er ansatt, men som driver et enkeltpersonforetak eller annet personlig foretak.

Definert i Folketrygdlovens § 1-10 som: «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

Da er det på plass, og mange vil nok slutte å si at de er frilanser, tenker vi. Tilbake til NAV.

Nå er det veldig mange som skal bruke NAV sine tjenester for aller første gang. Det er nye regler og unntak, så det er ikke så lett å vite hva som er rett å gjøre. Det står ting i avisene og på regjeringen sin hjemmeside, men på nav.no står det noe annet. Vi sendte en rekke spørsmål til Kristian (se nederst i saken), men vi må smøre oss med tålmodighet:  

KA: For å si det sånn: Mange av disse spørsmålene lurer jeg på også… Jeg følger med på denne siden hver dag for å bli oppdatert om situasjonen. Foreløpig er det ikke kommet løsninger for hvordan man skal håndtere de vedtatte endringene rent praktisk.

TA: Betyr det at foreløpig beskjed er å ikke gjøre noe og vente på beskjed?

KA: Ja. Men i dag har vi fått melding om at det åpnes for at kommunene kan bevilge sosialhjelp uten behovsprøving, så for noen kan det være et alternativ. Du kan søke sosialhjelp digitalt her.

Rent generelt er det viktig å få fram at personer med eget AS eller frilansere med arbeidsinntekt, kan ha rett til dagpenger. Kravet er bl.a. at man har fått redusert arbeidstiden med minst 40% og har hatt en arbeidsinntekt siste 12 mnd på minst 0,75G (ca 75.000) eller totalt 2,25G siste 36 mnd (ca 168.500 kr). Mer om dette finner du her.

TA: Situasjonen er for mange slik at mange oppdrag ble helt avlyst, mens andre har man fått en kompensasjon for. Det er nok også noen oppdrag som først ble avlyst eller utsatt, men siden har det kommet opp en alternativ, digital løsning for oppdraget. Noen arrangører betaler ut et forskudd på honoraret i forbindelse med utsettelse. Det kan også komme nye oppdrag knyttet til digitale arrangementer.

Hvordan påvirker alt dette muligheten for å motta dagpenger? Vi vil vel helst at folk skal gjøre de mulige jobbene, men hvordan ser regnestykket ut i forhold til avkortning eller at man ikke kvalifiserer for dagpengene?

KA: Når det gjelder kombinasjonen dagpenger og jobb, er hovedregelen at man fører opp arbeidede timer på meldekortet. Utbetales lønn for flere timer enn man arbeider skal man føre opp antall timer man får lønn for. For noen yrkesgrupper, som f.eks. taxisjåfører og andre med bakvaktordninger, beredskap etc, finnes spesielle regler.

Som sagt er mye veldig uklart ennå, vi får holde kontakten og oppdatere etter hvert som ordningene kommer på plass.

Uavhengig av rettigheter osv: Det kan også være lurt å få fram at personer i miljøet med f.eks helsefaglig bakgrunn eller som har annen
samfunnskritisk kompetanse, kan være svært etterspurt i arbeidsmarkedet og derfor bør registrere seg som arbeidssøker!  

Det gjør man enkelt via www.nav.no

www.arbeidsplassen.no er stedet der mange arbeidsgivere nå benytter for finner aktuell kompetanse.

TA: Takk for hjelpen så langt! Da venter vi på nye tekniske løsninger og kommer til å henge på telefonen til deg for å få flere svar etterhvert:)

27.03.20

KA: Her finner du oppdatert informasjon om omsorgspenger. Dette kan søkes om digitalt. Overføring av omsorgsdager til annen omsorgsperson skal være helt nytt (kulepunkt 3).

Noe skjedde jo i dag også, men ingen avklaring rundt stønadsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De med rettigheter på dagpenger kan i midlertid søke om forskuddsutbetaling, eget skjema for dette skal være klart på mandag ettermiddag: 

«Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned.

Ordningen gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber Regjeringen videre med å finne en løsning.» (min utheving)

Regjeringens samlede økonomiske pakke så langt kan du lese her.

01.04.20

KA: Det er vedtatt at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra dag 4 hvis de oppfyller et av kulepunktene under:  

  • Du er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.
  • Du er pålagt å være i karantene, og du har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra, eller du må jobbe redusert.

Man kan nå sende egenmelding digitalt til NAV. 

Videre:

  • Du kan skrive egenmelding for sykefravær tilbake i tid, og tidligst fra 1. mars
  • Du kan få sykepenger for dager med sykefravær som skyldes korona fra og med 16. mars
  • Du kan skrive en egenmelding for opp til 16 dager.
  • Når egenmeldingsperioden er slutt, vil du få et varsel på SMS, og må logge inn på Ditt NAV for å fylle ut søknaden om sykepenger.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du her

:::::

I det følgende er våre opprinnelige spørsmål som vi har som mål å finne svar på. Send oss gjerne en mail på kontakt@tekstallianse.org dersom dere har svar på noen av spørsmålene eller spørsmål å tilføye. Vi vil holde kontakten med Kristian og oppdatere løpende.

Det er vedtatt at frilansere og selvstendig næringsdrivende sikres 80% av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene i dagpenger, begrenset oppad til 6G (altså 599 188 kr).

– Hvilket skjema bruker man når man skal søke om dagpenger som frilans eller selvstendig næringsdrivende?

– Er det noe spesielt man bør skrive som merknad i skjemaet eller noe? Hva med vedlegg som ikke er relevant, som permitteringsvarsel og skjema fra arbeidsgiver?

– Hva er begrenset oppad til 6G, er det gjennomsnittsinntekten som man er sikret 80% av, eller 80% av gjennomsnittsinntekten?

Dette kan man få etter 17 dager uten inntekt.

– Kan man søke før de 17 dagene er gått, eller må man vente for å dokumentere 17 dager uten inntekt?

– Mange selvstendig næringsdrivende har avtale om honorar som ikke er knyttet til en fast tid, hvordan definerer man da dager uten inntekt? Er det fra siste faktura ble sendt ut?

– Forfattere, kunstnere og artister har gjerne inntekter knyttet til royalties eller salgsprovisjon. Hvordan påvirker dette dagpengene?

– Alle forstår at det er enorm pågang nå, og at ingen kan forvente at søknader blir behandlet på 1-2-3, men hva skal man forvente, egentlig?

– Og når søknaden er behandlet, hvor ofte kommer utbetalinger, en gang i måneden? Hvilken dato?

Videre er det vedtatt at de også skal sikres sykepenger fra dag 4…

– Hvilket skjema bruker man her?

– Jeg regner med at det krever legeerklæring for å få sykepenger? Registreres det automatisk i systemet? Frilansere og selvstendig næringsdrivende er ikke alltid vant til å drive med sykemelding og sånn.

– Hvis man er syk i løpet av de 17 dagene uten inntekt, teller fremdeles dagene uten inntekt frem til dagpenger?

…og omsorgspenger fra dag 4.

– Hvilket skjema bruker man her?

– Er det også for frilansere og selvstendig næringsdrivende nå 20 omsorgsdager per forelder, evt 40 omsorgsdager for enslig forsørger?

– Hvordan er det med omsorgspenger i kombinasjon med dagpenger eller i perioden før man kan motta dagpenger? Kan man for eksempel ta ut omsorgsdager i løpet av de 17 dagene uten inntekt?  

– Kan man utføre arbeidsoppgaver samtidig som at man mottar omsorgspenger? Er det for eksempel mulig å få en prosentandel omsorgspenger da man ikke klarer å jobbe 100% fordi man har barn hjemme som skal ha hjemmeundervisning, men likevel klarer å jobbe for eksempel 50%?

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]