Ny sentral for kulturtidsskrifter i Bergen

Tekstallianse er i første tildelingsrunde i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk tildelt 600.000 kr. for å etablere en nasjonal sentral for kulturtidsskrifter. Initiativet er inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg som har flere service- og støttefunksjoner, deriblant tilbud om distribusjon og abonnementshåndtering for svenske kulturtidsskrifter. Prosjektet vil frigi fagkompetanse i redaksjonene ved administrativ avlastning, og samtidig øke formidling og salgsinntekter. Målet er å styrke tidsskriftene og deres tilstedeværelse i offentligheten.

Initiativet er et samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Vagant, noe som har sikret prosjektet nødvendig kompetanse og nettverk. Tekstallianse har også en positiv dialog med Norsk kritikerlag, Fritt Ord og en rekke potensielle brukere av sentralen. Vi opplever et sterkt ønske om en slik institusjon, og tilslutning om at Bergen er riktig lokalisering, både for å danne et tyngdepunkt utenfor Oslo, og fordi Tekstallianse sitt arbeid danner et godt faglig utgangspunkt og miljø i Bergen. 

Søknaden var på 2 millioner kroner som er et ufravikelig behov for å kunne realisere prosjektets ambisjoner, men leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen, er tilfreds og glad. 

–  I og med at Kulturrådet ikke fikk den ønskede økningen til den nye tilskuddsordningen for tidsskrifter og kritikk fra Kulturdepartementet, visste vi allerede at om søknaden skulle innvilges i sin helhet, ville det gått på bekostning av tilskudd til tidsskriftene. Bevilgningen er et solid bidrag og en tillitserklæring, og ingen er vel flinkere enn oss i kulturfeltet til å finne nye og alternative løsninger når det trengs. Vi er sikre på at prosjektet er så godt fundamentert og viktig både for tidsskriftene og leserne at vi skal klare å få på plass den resterende halvannen millionen, om enn med en liten forsinkelse. Den viktigste utfordringen blir så å finne en modig og ambisiøs bedriftsleder som vil arbeide for å oppnå resultater på vegne av tidsskriftene, sier Inga Moen Danielsen.

Tekstallianse deltok i november på den aller første nordiske konferansen for kulturtidsskrifter i Gøteborg, og det ble et inspirerende og lærerikt møte med mange potensielle samarbeidspartnere. Det ble lagt et grunnlag for et nordisk fellesskap som utvider både det faglige kollektivet og nedslagsfeltet for tidsskriftene. Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten.