Tekstallianse søker mentorer for praksisprogram våren 2020

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet. Nå viderefører vi programmet for våren 2020, og vi søker nye mentorer!

Mentorene må drive eller ha en ansvarsrolle i en relevant virksomhet, og bidrar med oppfølging og relevante arbeidsoppgaver for praktikantene. Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden februar-juni 2020 (tilsvarer en dag i uken), fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor. Tekstallianse dekker honorar pålydende 15000 kr for praktikantene og vil fungere som oppdragsgiver og bidra til et faglig fellesskap mellom praktikantene.

Det er mulig å utvide oppdraget i praksisperioden, uavhengig av Tekstallianse.

Høsten 2019 har vi fem praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Pamflett/Bergen Art Book Fair. Tidligere mentorvirksomheter er velkommen til å søke igjen.

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med en kort beskrivelse av virksomheten og mentoren, samt aktuelle oppgaver og ansvar for en praktikant. Frist mandag 9. desember.