Produsentfaglig praksisprogram høsten 2019

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsetter høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Vi søker fem praktikanter for høsten 2019.

Vi tilbyr:
Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.
Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.
Et samlet honorar på 15 000 kr per praktikant.

Vi søker:
Personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen (se under). Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2019:

Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 42. Hele uke 41. Resten etter avtale.  
Avvikling: 9.-13. oktober
Mer info

Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51. Evt varetelling i uke 52.
Mer info

Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder Pamflett
Struktur: Etter avtale i perioden fra uke 32 til og med uke 47. Hele uke 46.
Avvikling: 14.-17. november
Mer info

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Frist mandag 24. juni.