Medlemsrabatt på bruk av Fiken

Som medlem av Tekstallianse får du 15% rabatt på bruk av regnskapsprogrammet Fiken. Medlemskap er gratis og registreres her.

Fiken er laget for at du, som «ikke-økonom», enkelt skal kunne gjøre ditt eget regnskap på nettet. Dette innebærer blant annet:

  • Fakturering: Enkel utsending og oppfølging av fakturaer. Du kan sende i mange ulike kanaler (som brev, epost og Vipps), og du kan også sende til inkasso – helt gratis.
  • Kjøp: Egen app du kan ta bilde av kvitteringer med. Programmet tolker utgiftene dine og kommer med forslag til regnskapsføring for deg.
  • Frister og innsendinger: Fiken minner deg på fristene dine så de ikke glemmes. Du kan også lage og sende inn oppgaver som MVA, årsregnskap og næringsoppgave (selvangivelse) rett fra Fiken.
  • Support: Fiken svarer raskt på de aller fleste spørsmål. I tillegg til kundestøtte har de også massevis av hjelpeartikler, videoer og ukentlige webinar.

Her er en liten introduksjonen til Fiken, og du kan prøve gratis og uforpliktende i 30 dager.

Hvis det er noe du lurer på, så kan du sende dem en epost på kontakt@fiken.no.

For å benytte deg av medlemsfordelen oppgir du Tekstallianse ved bestilling av Fiken.

Nye produsentpraktikanter i litteraturfeltet på Vestlandet

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet som en del av vårt program innen regional bransjeutvikling. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet. Vi har avsluttet første omgang, og vi er veldig glad for både kompetanseheving og nye relasjoner.

Det ble for våren 2020 utlyst praksisplasser ved Northing, Mangschou forlag, Poesidigg, Sentralbadet Litteraturhus og Bergen Dramatikkfestival. Sentralbadet Litteraturhus måtte dessverre utgå som praksisplass på grunn av endring i tilgjengelighet for mentor.

Vi søkte personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Det var mange gode og relevante søkere. I utvelgelsesprosessen har vi lagt vekt på administrativ utdanning, erfaring og ambisjon. Vi håper og tror at det er en god strategi for å få kandidatene kjapt ut i relevante oppdrag og på den måten fortsette å bygge et produsentfaglig miljø i litteraturfeltet på Vestlandet. 

Her er oversikten over deltakerne:  

Northing / Kinakaal Forlag / Northing Space
Mentor: Yilei Wang og Ben Wenhou Yu
Praktikant: Michael William Laundry 

Mangschou forlag 
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør 
Praktikant: Christina Stensland Olsen

Poesidigg
Mentor: Henning Bergsvåg
Praktikant: Eira Søyseth

Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone
Mentor: Idun Vik
Praktikant: Marthe Melheim

Gratulerer!

Utlysning: Produsentfaglig praksisprogram vår 2020

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Vi søker nå fem nye praktikanter for våren 2020.

Vi tilbyr:

Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.
Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.
Et samlet honorar på 15 000 kr.

Vi søker:

Personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden februar-juni 2020 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det tar utgangspunkt i en dag i uken, men vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for våren 2020:

Northing / Kinakaal Forlag / Northing Space

Mentor: Yilei Wang og Ben Wenhou Yu

Mer info her

Mangschou forlag

Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør

Mer info her

Poesidigg

Mentor: Henning Bergsvåg

Mer info her

Sentralbadet Litteraturhus

Mentor: Ingvild Ystanes, styreleiar

Mer info her

Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone

Mentor: Idun Vik

Mer info her

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Frist torsdag 9. januar.

Ny sentral for kulturtidsskrifter i Bergen

Tekstallianse er i første tildelingsrunde i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk tildelt 600.000 kr. for å etablere en nasjonal sentral for kulturtidsskrifter. Initiativet er inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg som har flere service- og støttefunksjoner, deriblant tilbud om distribusjon og abonnementshåndtering for svenske kulturtidsskrifter. Prosjektet vil frigi fagkompetanse i redaksjonene ved administrativ avlastning, og samtidig øke formidling og salgsinntekter. Målet er å styrke tidsskriftene og deres tilstedeværelse i offentligheten.

Initiativet er et samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Vagant, noe som har sikret prosjektet nødvendig kompetanse og nettverk. Tekstallianse har også en positiv dialog med Norsk kritikerlag, Fritt Ord og en rekke potensielle brukere av sentralen. Vi opplever et sterkt ønske om en slik institusjon, og tilslutning om at Bergen er riktig lokalisering, både for å danne et tyngdepunkt utenfor Oslo, og fordi Tekstallianse sitt arbeid danner et godt faglig utgangspunkt og miljø i Bergen. 

Søknaden var på 2 millioner kroner som er et ufravikelig behov for å kunne realisere prosjektets ambisjoner, men leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen, er tilfreds og glad. 

–  I og med at Kulturrådet ikke fikk den ønskede økningen til den nye tilskuddsordningen for tidsskrifter og kritikk fra Kulturdepartementet, visste vi allerede at om søknaden skulle innvilges i sin helhet, ville det gått på bekostning av tilskudd til tidsskriftene. Bevilgningen er et solid bidrag og en tillitserklæring, og ingen er vel flinkere enn oss i kulturfeltet til å finne nye og alternative løsninger når det trengs. Vi er sikre på at prosjektet er så godt fundamentert og viktig både for tidsskriftene og leserne at vi skal klare å få på plass den resterende halvannen millionen, om enn med en liten forsinkelse. Den viktigste utfordringen blir så å finne en modig og ambisiøs bedriftsleder som vil arbeide for å oppnå resultater på vegne av tidsskriftene, sier Inga Moen Danielsen.

Tekstallianse deltok i november på den aller første nordiske konferansen for kulturtidsskrifter i Gøteborg, og det ble et inspirerende og lærerikt møte med mange potensielle samarbeidspartnere. Det ble lagt et grunnlag for et nordisk fellesskap som utvider både det faglige kollektivet og nedslagsfeltet for tidsskriftene. Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten. 

Tekstallianse søker mentorer for praksisprogram våren 2020

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet. Nå viderefører vi programmet for våren 2020, og vi søker nye mentorer!

Mentorene må drive eller ha en ansvarsrolle i en relevant virksomhet, og bidrar med oppfølging og relevante arbeidsoppgaver for praktikantene. Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden februar-juni 2020 (tilsvarer en dag i uken), fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor. Tekstallianse dekker honorar pålydende 15000 kr for praktikantene og vil fungere som oppdragsgiver og bidra til et faglig fellesskap mellom praktikantene.

Det er mulig å utvide oppdraget i praksisperioden, uavhengig av Tekstallianse.

Høsten 2019 har vi fem praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Pamflett/Bergen Art Book Fair. Tidligere mentorvirksomheter er velkommen til å søke igjen.

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med en kort beskrivelse av virksomheten og mentoren, samt aktuelle oppgaver og ansvar for en praktikant. Frist mandag 9. desember.

Produsentpraktikanter i litteraturfeltet på Vestlandet

For å styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet, igangsetter Tekstallianse høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Det ble utlyst praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Bergen Art Book Fair, og vi mottok overraskende mange sterke søknader.

Vi søkte personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Vi har nå fått på plass de fem kandidatene, og vi har lagt vekt på administrativ utdanning, erfaring og ambisjon. Vi håper og tror at det er en god strategi for å få kandidatene kjapt ut i relevante oppdrag og på den måten begynne å bygge et produsentfaglig miljø i litteraturfeltet på Vestlandet. 

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019.

Her er oversikten over alle deltakerne:  
 
Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Praktikant: Eivind Sudmann Larssen
 
Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Praktikant: Camilla Skogseth Clausen
 
Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Praktikant: Christin Fossåen
 
Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Praktikant: Silje Knarvik
 
Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder
Praktikant: Johannes Grytnes

Produsentfaglig praksisprogram høsten 2019

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsetter høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Vi søker fem praktikanter for høsten 2019.

Vi tilbyr:
Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.
Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.
Et samlet honorar på 15 000 kr per praktikant.

Vi søker:
Personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen (se under). Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2019:

Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 42. Hele uke 41. Resten etter avtale.  
Avvikling: 9.-13. oktober
Mer info

Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51. Evt varetelling i uke 52.
Mer info

Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder Pamflett
Struktur: Etter avtale i perioden fra uke 32 til og med uke 47. Hele uke 46.
Avvikling: 14.-17. november
Mer info

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Frist mandag 24. juni.

Velkommen til Tekstallianse!

Onsdag 8. mai 2019 ble foreningen Tekstallianse stiftet på Litteraturhuset i Bergen som en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet. Etableringen er en videreføring av prosjektet For- som i vinter ble igangsatt inspirert av organisasjoner som Brak (musikk), Proscen (scenekunst) og Visp (visuell kunst).

Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet. Programmet og aktivitetene skal utvikles i samarbeid med relevante miljøer, og skal bidra til kompetanseheving, bedre vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører. 

Programmet i vår har blant annet bestått av kurs og veiledning i søknadsskriving, møte med Norla om bokmessen i Frankfurt, seminar om selvpublisering ved Jørn H. Sværen og Andreas Vermehren Holm, workshop og mesterklasse i litterær samtaleledelse, informasjonsmøte om innkjøpsordningene, kurs og veiledning i skattemelding og foredrag om bokbransjen av Anne Oterholm. I tillegg har vi engasjert oss i flere initiativer, og vil blant annet samarbeide med Vagant og Pamflett om et utvidet tekstbasert messe- og konferanseprogram på årets Bergen Art Book Fair.

Navnet Tekstallianse ble første gang brukt i 2008, som navnet på en messe for små, mellomstore, uavhengige og idealistiske aktører innenfor litteratur i Norden. Tekstallianse var en videreføring av idéinnholdet i Bergensbrag i Bergen 2004 og København 2006, som samlet norske og danske småforlag og tidsskrifter, etter initiativ av Gasspedal og Apparatur.

Når den nye foreningen viderefører navnet Tekstallianse, knyttes bånd tilbake til de siste 15 årenes kollektive innsats for småforlag, tidsskrifter og aktivistisk arbeid med litteratur, der bergensmiljøet har spilt en nøkkelrolle.

26 personer deltok på stiftelsesmøtet, og det aller første styret består av følgende personer:

Inga Moen Danielsen (styreleder), Litteraturhuset i Bergen

Ane W. Wathne, Boksalongen

Tomas Espedal, Forfatter

Mathias R. Samuelsen, Norsk Litteraturfestival/BeijingTrondheim

Eirik Vassenden, Professor i nordisk litteratur ved UiB

Ingvild Ystanes, Litteratursymposiet i Odda

Sofie Marhaug (vara), Stipendiat i Allmenn Litteraturvitenskap ved UiB, bystyremedlem Rødt

Initiativet er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Mer informasjon:

Inga Moen Danielsen, styreleder

Tlf: 984 92 514